Johdon coaching

Johdon coaching

Tuloksellista johtamisen kehittämistä johtajille ja johtoryhmille.

Valmennamme johtajia kehittymään ja ottamaan koko potentiaalinsa käyttöön. Tarjoamme monipuoliseen kokemukseen ja osaamiseen pohjautuvaa henkilökohtaista ja aina johtajan yksilölliset piirteet sekä kulloisetkin tarpeet huomioonottavaa tukea esimerkiksi vaativien muutoshankkeiden läpiviemiseen sekä strategioiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen.

Johdon coaching -toimintamme on ihmisläheistä, vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on auttaa valmennettavaa löytämään vastauksia itse, fokusoimaan paremmin omaa ajattelua ja toimintaa sekä vahvistamaan henkilökohtaisia johtamistaitoja organisaation tarpeisiin ja liiketoimintatavoitteisiin pohjautuen.

Tarjoamme tavoitteellista ja tuloksellista johdon valmennusta itsensä johtamiseen, strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, johdon toimintatapojen ohjaukseen ja esimiestyön kehittämiseen.

Valmennuksemme on aina tavoitteellista ja siten mitattavasti tuloksellista niin yksilöille kuin johtoryhmille.