Strategiasta toimintaan

Strategiasta toimintaan

Strategian kiteytys operatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi.

Autamme liiketoimintastrategian kiteyttämisessä operatiiviseksi ja tavoitteellisesti johdetuksi toimintasuunnitelmaksi – ja organisoiduksi toiminnaksi. Tiedämme kokemuksesta, että hyvin usein yrityksen strategia jää toteutumatta käytännössä epäkonkreettisuuden ja viestinnällisten haasteiden takia. Strategian johtamiseen yhtenäiseksi ja tuloksekkaaksi toiminnaksi tarvitaan selkeä ja yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma.

Tuemme uusien toimintamallien ja muutosten toiminnallisessa suunnittelussa sekä niiden toteuttamisessa. Kiteytämme strategian selkeäksi operatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi, joka sisältää yksinkertaistetut konkreettiset tavoitteet, vaadittavat organisaatiomuutokset ja uudet toimintatavat.

Olemme auttaneet kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita Suomessa strategian kiteyttämisessä toiminnaksi, joka johtaa haluttuihin muutoksiin, kilpailuaseman vahvistumiseen ja menestykseen.

Työskentelemme omistajien, hallitusten ja johtoryhmien kanssa monivaiheisen ja valmentavaan työotteeseen perustuvan oman systemaattisen konsultointiprosessimme mukaisesti. Tavoitteenamme on saada aikaan yrityksen menestystekijät, arvot, kulttuuri ja kyvykkyydet huomioon ottava selkeä operatiivinen suunnitelma strategian toteuttamiseen.