Toiminnan organisointi

Toiminnan organisointi

Varmistamme yhteistyössä johdon kyvyt, käytettävät resurssit ja sitoutumisen muutoksen johtamiseen

Kun strategia on kiteytetty selkeäksi operatiiviseksi suunnitelmaksi, on tärkeää varmistaa johdon riittävät resurssit johtaa suunnitelma käytännön toimenpiteiksi. Resursointi vaatii usein rohkeita valintoja analytiikkaan perustuvien tietojen lisäksi. Huolimaton resursointi voi tulla yritykselle kalliiksi ja pahimmillaan johtaa koko strategian epäonnistumiseen.

Meillä on käytössämme tehokkaita työkaluja ja menetelmiä johdon ja avainhenkilöiden osaamisen, sitoutumisen ja motivaation arviointiin: esimerkiksi Executive Assessment, Development Assessment ja Management Audit. Näiden avulla tunnistamme asiakasorganisaation olemassa olevan ja osin vielä käyttämättömän potentiaalin strategian johtamiseen ja toimeenpanemiseen.

Käynnistämme resursoinnin organisaation nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteiden, johtamisen haasteiden ja menestystekijöiden selvittämisellä. Käytämme menetelminä itsearvioita, testejä, simulaatioita ja haastatteluja. Toimitamme selkeät raportit ja yhteenvedot tuloksista sekä oman näkemyksemme henkilöiden kyvyistä ja soveltuvuudesta suosituksinemme. Annamme myös henkilökohtaisen coachaavan palautteen jokaiselle arvioidulle yksilölle ja yhteisölle.

Analyysimme ja yhteenvetomme ovat suoraan hyödynnettävissä strategisessa resursoinnissa, sisäisissä rekrytoinneissa, ulkoisten rekrytointitarpeiden toteamisessa ja seuraajasuunnittelussa.