Menestyksekästä menoa NSC Norilon kanssa 

Yrityksen pyörittämistä voi verrata auton ajamiseen. Auto koostuu kokonaisuudesta, sen monista eri osista, joiden on toimittava yhdessä, aivan kuten yrityksen, sen organisaation johtamisen ja koko henkilöstön.  

Auto ei liiku ilman polttoainetta, ja tätä puolestaan voidaan verrata yrityksen visioon ja sen perusteella tehty liiketoimintasuunnitelmaan sekä organisaation haluun ja kykyyn toteuttaa suunnitelma.  

Turvallisen matkan varmistamiseksi tarvitaan autoon luotettava kuljettaja, eli yrityksen johtaja.  

Autot tarvitsevat säännöllistä huoltoa, kuten ohjelmistojen latausta, uusia renkaita tai öljynvaihtoa, ja silloin ajetaan huoltoasemalle huoltoon. Autot ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi ja sama on käynyt yrityksille.  

Toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin, teknologinen kehitys ml. tekoäly haastavat totuttuja toimintatapoja sekä ihmisten vaatimukset omalta elämältään ovat moninaistuneet. 

Liike-elämässä NSC Norilo on yksi tällainen huoltoasema. Yritys saa sparraavaa apua strategiansa kehittämiseen ja sen muuntamiseen liiketoimintasuunnitelmaksi ja konkreettisiksi tavoitteiksi.  

Jotta yrityksen toiminta sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla, myös organisaation on oltava toimiva ja oikein mitoitettu. NSC Norilo-palveluihin kuuluvat myös rekrytointi ja valmennus, jotta matka jatkuu turvallisesti vaihtelevista ympäristön olosuhteista ja ennalta arvaamattomista tapahtumista huolimatta.  

Kun yritys tarvitsee paremman näköalan, enemmän energiaa, varmemman tienpidon tai johto kaipaa ajoon neuvoja tai vaikka vain kahvitaukoa, on hyvä ratkaisu kääntyä luottamuksellisesti NSC Norilo Oy:n osaajien puoleen.  

12.1.2024 – Liselotte Labbas, Anne Lahtinen, Jaakko Norilo