Tulevaisuuden johtaja tasapainoilee ketterästi – kuten nuorallatanssija?  

Maailmassa, jota leimaa nopea digitalisoituminen ja jatkuva muutos, tulevaisuuden johtajilta vaaditaan paljon. Heidän odotetaan olevan paitsi teknologisesti valveutuneita myös sitoutuneita monimuotoisuuden, kestävyyden ja eettisen päätöksenteon edistämiseen.   

Tulevaisuuden johtajien on navigoitava tämän päivän liike- ja yhteiskuntailmaston monimutkaisuuden läpi. Heidän vastuullaan on edistää monimuotoisuutta, huomioida ympäristövaikutuksia ja tehdä kestäviä päätöksiä. Samalla heidän on oltava joustavia sopeutuakseen muutoksiin, opittava jatkuvasti ja päätettävä nopeasti epävarmoissa tilanteissa.  

Yliluonnollisia nuorallatanssijan kykyjä ei tarvita, mutta varmasti tarvitaan johtaja, joka on vahvasti juurtunut maanläheisesti inhimillisyyteen. Teknologisten edistysaskelten tasapainottaminen sosiaalisella älykkyydellä on ratkaisevaa. Hyvän johtajan on osattava kuunnella, esittää oleellisia kysymyksiä ja nähdä ongelmat monista näkökulmista. Lisäksi heidän on tehtävä päätöksiä, jotka hyödyttävät sekä yritystä, yhteiskuntaa että yksilöä.  

Keskeinen osa tulevaisuuden johtamista on kyky viestiä päätöksistä tavalla, joka sitouttaa koko organisaation. Jos päätöksiä ei ymmärretä eikä hyväksytä, ne saattavat menettää voimansa ja jäädä vain paperilta luetuiksi puheiksi.  

Totuus on se, että menestyvät yritykset rakentuvat yhteisöllisyyden ja keskinäisen kasvun pohjalle. Hyvä johtaja luo työympäristön, jossa yksilöt viihtyvät, saavat inspiraatiota ja oppivat toisiltaan. Kuitenkin menestyksellinen johtaminen ei ole ”one man show”; menestyvä johtajuus on kollektiivinen ponnistus.  

Tässä kohtaa nousee kysymys: Mistä löytää nämä johtajat?  

NSC Norilo on erikoistunut paitsi löytämään soveliaan johtajan niin myös kehittämään johtajia, jotka vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin. Ota yhteyttä www.norilo.fi, niin tunnistetaan ja tuetaan yhdessä huomisen johtajia jo tänään.  

25.1.2024 – Liselotte Labbas, Anne Lahtinen ja Jaakko Norilo